Πρόσκληση στην εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης του έργου SOL-BRINE με τίτλο «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της άλμης από μονάδες αφαλάτωσης».

Δημοσίευση σχολίου